Za podjetja

Sejem je priložnost, da mladim, sposobnim in ambicioznim matematikom predstavite svojo organizacijo, opozorite na svoje dosežke in jim predstavite izzive, s katerimi se srečujete pri delu in s katerimi se bodo morda nekoč kot vaši sodelavci ukvarjali tudi oni.

Med vašimi stojnicami se študentje lahko sprehodijo in navežejo stik.

15-minutne predstavitve so čas, da pokažete področja, s katerimi se ukvarjate in za kakšne izzive v svojem podjetju potrebujete matematika.

Za res učinkovito obojestransko korist sejma so organizirani hitri razgovori, 10-minutne simulacije zaposlitvenih razgovorov, na katerih lahko predstavniki podjetij osebno spoznate zainteresirane študente.

Udeležba na tem sejmu je brezplačna za vse.

Kdo smo matematiki?

Študij matematike na Univerzi v Ljubljani poteka vse od njene ustanovitve leta 1919; Josip Plemelj, najslavnejši slovenski matematik, je bil med ustanovitelji univerze in tudi njen prvi rektor.

V skoraj sto letih je na našem oddelku diplomiralo že več kot 2000 študentov. Naše diplomante odlikujejo visoko razvito analitično mišljenje, sposobnost reševanja kompleksnih problemov, dobre delovne navade in seveda znanje teoretične matematike, statistike in računalništva. Če imate naše diplomante med svojimi zaposlenimi, ste se o vsem tem lahko prepričali tudi sami.

Še nekaj informacij o naših programih

Od bolonjske prenove naprej imamo na Oddelku za matematiko na FMF deset programov. Diplomanti programa Matematika (prve, druge in tretje stopnje) so klasični matematiki z močno teoretično podlago iz vseh najpomembnejših vej matematike (analiza, algebra, geometrija in topologija, verjetnost in statistika, računalništvo, diskretna matematika, numerična matematika) in se običajno zaposlijo kot programerji, raziskovalci ali v akademskem svetu. Diplomanti programa Finančna matematika (prve in druge stopnje) imajo bolj poudarjeno znanje statistike, poleg tega pa se naučijo tako ekonomskih vsebin kot vsebin, ki so potrebne za delo v finančni industriji. Diplomanti Interdisciplinarnega študija matematike in računalništva (prve in druge stopnje, študij se izvaja skupaj s Fakulteto za računalništvo in informatiko) se naučijo nekaj manj teoretične matematike, zato pa pridobijo poglobljeno znanje iz računalništva in informatike. Diplomanti enovitega magistrskega študija Pedagoška matematika pridobijo primerno izobrazbo za poučevanje matematike na vseh osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Visokošolski strokovni program Praktična matematika je usmerjen bolj uporabno: poudarek je na razumevanju algoritmov, modeliranju in delu z računalnikom. Oddelek za matematiko FMF pa je tudi eden od organizatorjev Interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Statistika.