Čeprav brezposelnost pritiska, matematik naj v službi vriska!

Vse več ljudi se zaveda koristi, ki jih prinašajo zaposlitveni oz. karierni sejmi tako delodajalcem na eni kot tudi obiskovalcem na drugi strani.

Zaposlitveni sejem je dogodek, na katerem se srečajo mladi iskalci zaposlitve in delodajalci, ki iščejo nove kadre. Na sejmu je deloiskalcem omogočeno, da v kratkem času na enem mestu srečajo delodajalce, spoznajo zanimive poklice in se seznanijo z možnostmi zaposlovanja, delodajalcem pa, da neposredno predstavijo svoje podjetje, prosta delovna mesta, izrazijo svoja pričakovanja, informirajo udeležence o možnostih zaposlitve in z zainteresiranimi študenti opravijo hiter zaposlitveni razgovor.

Zato smo v torek, 22. oktobra 2013, na Fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani organizirali 1. matematični zaposlitveni sejem. 10. in 16. oktobra sta bili v sklopu zaposlitvenega sejma organizirani delavnici Kariernih centrov na temo iskanja zaposlitve.

Ogledate si lahko našo facebook stran.
Za dodatna pojasnila se nam oglasite na sejem@fmf.uni-lj.si.