Sava Re

Pozavarovalnica Sava, d. d., je največja pozavarovalnica s sedežem v centralni in vzhodni Evropi. Prisotna je na več kot 80 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Ključne odlike družbe Pozavarovalnice Sava so 40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja. Družba nudi pozavarovalne storitve več kot 300 partnerjem po vsem svetu. Na področju zavarovalništva ima Pozavarovalnica Sava, d.d., v lasti 11 zavarovalnic in tvori skupino Sava Re. Na slovenskem trgu ima v lasti Zavarovalnico Maribor in Zavarovalnico Tilia. Skupaj z vsemi zavarovalnicami je druga največja zavarovalna skupina na območju Jugovzhodne Evrope.

Pozavarovalnica Sava, d.d.
www.sava-re.si


Nazaj