EBA d.o.o.

Znanje je dragocenost!

EBA je bila ustanovljena leta 2004. Osnovna poslovna ideja, na podlagi katere smo izdelali inovativen poslovni model, je bila storitev globalne virtualne pošte oziroma pravno veljavna izmenjava poslovne dokumentacije med pravnimi osebami. Ta osnovna ideja je bila kasneje vodilo nadaljnjega razvoja, ki nas je najprej popeljal v smeri razvoja dokumentnega sistema EBA DMS. Razvili smo celovit in kompleksen dokumentni sistem, ki omogoča popolno digitalizacijo poslovnih procesov pri najbolj zahtevnih in globalno organiziranih naročnikih. Poslovni model je osredotočen na dostopnost naših produktov, zato omogoča uporabo dokumentnega sistema EBA DMS tudi manjšim naročnikom. Vsi naši produkti so plod našega znanja, kar v poslovnem odnosu do naših naročnikov predstavlja bistveno prednost, saj zaradi tega suvereno ohranjamo vpliv na razvojno in cenovno politiko.

Zelo smo osredotočeni na nenehni razvoj naših produktov, zato je področje razvoja v naši družbi najpomembnejše področje. S ciljem učinkovite implementacije naših produktov pri naročnikih, smo vsa leta posvečali pozornost izgradnji in organizaciji partnerske mreže, s pomočjo katere implementiramo svoje produkte pri naročnikih, tako v Sloveniji kot tudi v tujini.

Svojo razvojno pot nadaljujemo v smeri razvoja dveh produktov, in sicer OCR tehnologije in Cloud tehnologije. EBA želi postati globalni ponudnik platforme za razvoj aplikacij v oblaku za druga IT podjetja. Z novimi produkti želimo hitreje in obsežneje stopiti na globalni trg. Tudi pri novih tehnologijah oziroma produktih smo osredotočeni na razvoj. V ta namen se tesneje povezujemo tudi s Fakulteto za matematiko in fiziko, kjer računamo predvsem na naše bodoče štipendiste in sodelavce.

Vse, ki vam neprestano raziskovanje, učenje in ustvarjanje predstavlja življenjski cilj in način življenja in bi želeli sodelovati pri našem razvoju, vabim, da nam to sporočite!

Direktorica:
dr. Cvetka Tinauer

Prijavani podatki za vse zainteresirane:
Dušan Pavčnik, dipl.inž.el., dipl.ekon.
Pomočnik direktorice
Mail: dusan.pavcnik@eba.si

EBA d.o.o.
www.eba.si


Nazaj