Banka Slovenije

Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije. Ustanovljena je bila s sprejetjem Zakona o Banki Slovenije (ZBS) 25. junija 1991. Je pravna oseba javnega prava, ki samostojno razpolaga z lastnim premoženjem. Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja so neodvisni in pri opravljanju svojih nalog po ZBS niso vezani na sklepe, stališča in navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se ne smejo nanje obračati po navodila ali usmeritve. Od uvedbe evra 1. januarja 2007 Banka Slovenije pri uresničevanju svojih nalog v celoti upošteva določila statuta ESCB in ECB. Od uvedbe evra Banka Slovenije kot članica Evrosistema skladno s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti in prej omenjenim statutom opravlja naslednje naloge:

  • izvaja skupno denarno politiko,
  • soupravlja uradne devizne rezerve držav članic skladno s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, in
  • podpira nemoteno delovanje plačilnih sistemov.
Banka Slovenije opravlja tudi vse druge naloge po Zakonu o Banki Slovenije

Banka Slovenije
www.bsi.si


Nazaj